رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

چیزهایی كه باید برای آنها وضو گرفت

مسأله100. انسان باید برای نماز، به‌جز نماز میّت، و برای طواف واجب كعبه و برای رساندن جایی از بدن به نوشته قرآن و اسم خداوند وضو بگیرد.

مسأله101. اگر نماز یا طواف بدون وضو انجام شود، باطل است.

مسأله102. كسی كه وضو ندارد نباید جایی از بدن خود را به این نوشته‎ها برساند:

ـ خط قرآن، ولی ترجمه آن اشكال ندارد.

ـ اسم خداوند به هر زبانی نوشته شده باشد، مانند: «الله»، «خدا»، «God».

ـ نام پیامبر اكرم(ص) و اسامی امامان و نام حضرت زهرا(س) (بنا بر احتیاط واجب).

مسأله103. برای این كارها وضوگرفتن مستحب است:

ـ رفتن به مسجد و حرم امامان(ع).

ـ خواندن قرآن.

ـ همراه‌داشتن قرآن.

ـ رساندن جایی از بدن به جلد یا حاشیه قرآن.

ـ زیارت اهل قبور.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: