رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

احكام خمس

مسأله384. تا خمس مال را ندهد، نمی‎تواند در آن تصرف كند، یعنی غذایی كه در آن خمس باشد نمی‎تواند بخورد و با پولی كه خمس آن را نداده نمی‎تواند چیزی بخرد.

مسأله385. آذوقه‎ای‌ كه از درآمد سال برای مصرف

 

سالش خریده؛ مانند برنج، روغن و چای، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله386. اگر كودك غیربالغ سرمایه‎ای داشته باشد و از آن سودی به دست آید، ولیِّ او می‌تواند پیش از بلوغ خمس آن را بدهد و اگر خمس آن را نپردازد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: