رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 4/فرو/1402 (الجمعة: 2/رمضان/1444)

وظیفه كسی كه نمی‎تواند به‌طور معمول، سجده كند

مسأله231. كسی كه نمی‎تواند پیشانی را به زمین برساند، باید به‌قدری كه می‎تواند خم شود و مهر را بر جای بلندی بگذارد و سجده كند، ولی باید كف دست‌ها و زانوها و انگشتان پا را به‌طور معمول بر زمین بگذارد.

مسأله232. اگر نمی‎تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره كند، ولی احتیاط واجب آن است كه، به‌قدری مهر را بلند كند تا پیشانی را بر آن بگذارد.

موضوع: 
نويسنده: