رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 17/خرد/1402 (الأربعاء: 18/ذو القعدة/1444)

نماز احتیاط

مسأله279. در مواردی كه نماز احتیاط واجب می‎شود، مثل: شكّ بین سه و چهار، باید بعد از سلام نماز، بدون آنكه صورت نماز را برهم بزند و یا مبطلی از مبطلات نماز را انجام دهد، برخیزد و بدون اذان و اقامه تكبیر بگوید و نماز احتیاط را بخواند.

 

مسأله280. فرق نماز احتیاط با نمازهای دیگر:

ـ نیّت آن را نباید به زبان آورد.

ـ سوره و قنوت ندارد (هرچند دو ركعتی باشد).

ـ سوره حمد، حتّی بسم‌الله را، بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.

مسأله281. اگر یك ركعت نماز احتیاط، واجب باشد، پس از سجده‎ها، تشهّد می‎خواند و سلام می‎دهد و اگر دو ركعت واجب شده باشد، نباید در ركعت اول تشهّد و سلام بخواند، بلكه باید یك ركعت دیگر هم (بدون تكبیرة‎‌الاحرام) بخواند و در پایان ركعت دوم تشهّد بخواند و سلام دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: