وریز وجوهات
   بسمه تعالی انا لله وانا الیه راجعون درگذشت عالم ربّانی مرحوم حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مدنی ناشر الاسلام رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تاسف گردید. ▪️عالم بزرگواری که عمر مبارک خود را وقف نشر معارف نورانی اهل...
پنجشنبه: 30/دى/1400 (الخميس: 16/جمادى الآخر/1443)

مسائل گوناگون

مسأله480. اگر انسان به صورت كسي سيلي يا چيز ديگري بزند، به‌طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يک‌ونيم مثقال شرعي طلاي سكه‎دار، بدهد و اگر كبود شود، سه مثقال، و اگر سياه شود شش مثقال، و هر مثقال شرعي، هيجده نخود، است.

مسأله481. اگر جاي ديگر بدن كسي ـ ‎‎غير از صورت ‎‎ـ را به‌واسطه زدن، سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه در مسأله قبل گفته شد، بدهد.

مسأله482. كشتن حيواني كه اذيّت مي‎رساند و مال كسي نيست؛ مانند مار و عقرب، اشكال ندارد.

مسأله483. اگر چيزي را به صنعتگري بدهند كه درست كند و صاحبش نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيداكردن صاحب آن نااميد شود، بايد بنا بر احتياط با اجازه حاكم شرع آن را به نيّت صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.

 

مسأله484. ديواري كه مال دو نفر است؛ مانند ديوار مشترك بين دو منزل، هيچ‌كدام آنان حق ندارد بدون اجازه شريك ديگر، آن را بسازد، يا سر تيرآهن و مانند آن را بر ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد، ولي كارهايي كه معلوم است شريك راضي است؛ مانند تكيه‎دادن به ديوار و لباس‌انداختن روي آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضي نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.

مسأله485. اگر ريشه درخت همسايه در ملك (زمين، باغ، خانه و...) انسان بيايد، صاحب ملك مي‎تواند از صاحب درخت بخواهد كه ريشه درخت را برگرداند، يا قطع كند و درصورتي‌كه صاحب درخت اين كار را نكرد، خودش مي‎تواند از آن جلوگيري كند و چنانچه ضرري هم از ريشه درخت به او برسد، مي‎تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله486. درخت ميوه‎اي كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضي است يا نه، نمي‎تواند از ميوه آن بچيند، و اگر ميوه آن روي زمين هم ريخته باشد نمي‎تواند آن را بردارد، مگر آن باغ در كنار راه باشد، كه عابرين ـ‎‎ با شرايطي كه در كتاب‌هاي مفصّل فقهي آمده است ‎‎ـ مي‎توانند از آن استفاده كنند.

 

مسأله487. جايزه‎اي را كه بانك به بعضي از كساني كه در صندوق پس‎انداز پول مي‎گذارند مي‎دهد، درصورتي‌كه شرط شركت در قرعه‌كشي نكرده باشند و بانك براي تشويق مردم از خودش بدهد و ضرر آن به كسي نرسد، حلال است.

مسأله488. تراشيدن ريش حرام است و ماشين‌كردن آن نيز، اگر مثل تراشيدن باشد، حرام است و در اين حكم، تمام مردم يكسانند و حكم خدا به‌سبب تمسخر مردم تغيير نمي‎كند، پس كسي هم كه تازه بالغ شده، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مي‎كنند، چنانچه ريش بتراشد، يا طوري ماشين كند كه مثل تراشيدن باشد، حرام است.

مسأله489. استمنا كردن حرام است، يعني انسان با خود، كاري كند كه مني از او بيرون آيد.

مسأله490. آوازي كه مخصوص مجالس لهو و بازيگري است، غنا و حرام مي‎باشد، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، ولي اگر آن را با صداي خوب بخوانند كه غنا نباشد، اشكال ندارد.

مسأله491. بازي با شطرنج و پاسور، چه همراه با برد و باخت باشد و چه نباشد، حرام است.

مسأله492. دست‌زدن و كف‌زدن در مجالس جشن و سخنراني اگر براي تشويق امر مشروع (جايز) باشد و

 

همراه با حرام ديگري نباشد و به‌صورت لهو نيز نباشد، اشكال ندارد؛ و سزاوار آن است كه تشويق، همراه با تكبير و صلوات باشد.

مسأله493. رقصيدن زن در مجالس زنانه يا مرد در مجالس مردانه حرام است، ولي رقص زن براي شوهرش، اشكال ندارد.

مسأله494. سينه‌زدن در كوچه و خيابان، باتوجّه‌به عبور زنان، درصورتي‌كه سينه‎زن، پيراهن پوشيده باشد، اشكال ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: