رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

قصد ده روز

مسأله296. مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتی مسافرت نكرده است باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز كند.

مسأله297. اگر مسافر از قصد ده روز برگردد:

الف: قبل از خواندن نماز چهار ركعتی از قصد خود برگردد؛ باید نماز را شكسته بخواند.

ب: بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی از قصد خود برگردد؛ تا وقتی‌كه در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: