رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 4/فرو/1402 (الجمعة: 2/رمضان/1444)

قَرض

قرض‌دادن از كارهای مستحبّی است كه در قرآن و روایات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض‌دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: