سه شنبه: 11/مهر/1402 (الثلاثاء: 18/ربيع الأول/1445)

قَرض

قرض‌دادن از كارهای مستحبّی است كه در قرآن و روایات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض‌دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: