شنبه: 8/مهر/1402 (السبت: 15/ربيع الأول/1445)

تكبیرة‎الاحرام

اَللهُ اَكْبَر

خدا بزرگ‌تر از آن است که او را وصف کنند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: