پنجشنبه: 30/شهر/1402 (الخميس: 6/ربيع الأول/1445)

اقسام قرض

1. مدّت‌دار: یعنی هنگام قرض‌دادن مشخّص شده است كه قرض‌گیرنده چه موقع بدهی را بپردازد.

2. بدون مدت: قرضی كه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: