رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 4/فرو/1402 (الجمعة: 2/رمضان/1444)

تیمُّم

مسأله139. در این موارد باید به‌جای وضو و غسل، تیمّم كرد:

ـ آب نباشد و یا دسترسی به آن نداشته باشد.

ـ آب برای انسان ضرر داشته باشد؛ مثلاً به‌سبب استعمال آب مرضی در او پیدا می‎شود یا بیماری‌اش شدید می‌شود و یا دیر، بهبودی می‎یابد.

ـ اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خودش یا همراهان و یا كسانی كه به او مربوط‌اند، یا كسی كه حفظ جان او واجب است، از تشنگی بمیرند یا مریض شوند، یا به‌قدری تشنه شوند كه تحمّل آن سخت است ـ حتّی حیوانی كه در اختیار اوست ـ..

ـ بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از تطهیر و آب‌كشیدن آن ندارد، و لباس دیگری هم ندارد.

ـ وقت به‌قدری تنگ باشد كه اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل كند، تمام نماز یا مقداری از آن، بعد از وقت خوانده می‎شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: