دوشنبه: 3/مهر/1402 (الاثنين: 10/ربيع الأول/1445)

نماز عید

مسأله344. در دو عید «فطر» و «قربان» خواندن نماز مخصوص عید مستحب است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: