رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

وقت نمازهای روزانه

مسأله150. نمازهای هر روزه، پنج نماز، و مجموع آنها، هفده ركعت است.

نماز صبح:     دو ركعت

نماز ظهر:      چهار ركعت

نماز عصر:     چهار ركعت

نماز مغرب:    سه ركعت

نماز عشاء:     چهار ركعت

مسأله151. وقت نماز صبح از اذان صبح تا طلوع

 

آفتاب است، كه در این مدّت باید خوانده شود و هرچه به اذان صبح نزدیك‌تر باشد، بهتر است.

وقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرعی تا مغرب است كه به اندازه خواندن یك نماز چهار ركعتی در اوّل وقت مخصوص نماز ظهر و به همین مقدار كه به مغرب مانده باشد، مخصوص نماز عصر است.

وقت نماز مغرب و عشاء، از مغرب تا نصف شب است كه به اندازه خواندن یك نماز سه ركعتی كه از مغرب بگذرد، مخصوص نماز مغرب، و به اندازه یك نماز چهار ركعتی كه به نصف شب مانده است، مخصوص نماز عشاء می‎باشد.

موضوع: 
نويسنده: