رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

خوردن و آشامیدن

مسأله356. اگر روزه‎دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد،

روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله357. اگر كسی عمداً چیزی را كه لای دندانش مانده است فرو برد، روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله358. فروبردن آب دهان، روزه را باطل نمی‎كند، هرچند زیاد باشد.

 

مسأله359. اگر روزه‎دار به‌سبب فراموشی (نمی‎داند روزه است) چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‎اش باطل نمی‎شود.

مسأله360. انسان نمی‎تواند، به‌خاطر ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به‌قدری است كه معمولاً نمی‎شود آن را تحمل كرد، خوردن اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: