وریز وجوهات
همزمان با ایام جانسوز شهادت حضرت امام محمد باقر «علیهماالسلام» و نیز حضرت مسلم بن عقیل «علیه‌السلام» مجلس سوگواری و عزاداری طبق معمول سنوات گذشته به مدت سه روز از یکشنبه 28 مردادماه - از ساعت 10:30 صبح الی 12 با سخنرانی وعاظ در دفتر...
شنبه: 27/مرد/1397 (السبت: 6/ذو الحجة/1439)

به‌سوی مدينه فاضله

جامعة مهدوي يعني نفي تمام اين ضعف‌ها و فسادها، يعني انتظار چنان جامعة واحد جهاني و مدينة فاضلة حقيقي كه همة اركان و اعضا و نهادهايش همان‌گونه كه طرح آن ازطرف شخص رسول اعظم‌(ص) داده شده، مانند اعضاي بدن انسان واحد، انجام وظيفه مي‌نمايد.

مسير همة جوامع به‌سوي اين جامعه است و رسيدن بشر به اين جامعه، سنّت الهي و قاعدة تخلّف‌ناپذير است، هرکس که بخواهد مانع از تحقّق اين جامعة مهدوي شود معارضه و ممانعت وي در هم كوبيده مي‌شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: