وریز وجوهات
صبح امروز یکشنبه 26 شعبان المعظم 1439 (23 اردیبهشت 1397) جمع زیادی از مبلّغان حوزه علمیّه قم که قرار است ماه مبارک رمضان امسال تحت اشراف دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌الوارف به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی...
جمعه: 4/خرد/1397 (الجمعة: 10/رمضان/1439)

به‌سوی مدينه فاضله

جامعة مهدوي يعني نفي تمام اين ضعف‌ها و فسادها، يعني انتظار چنان جامعة واحد جهاني و مدينة فاضلة حقيقي كه همة اركان و اعضا و نهادهايش همان‌گونه كه طرح آن ازطرف شخص رسول اعظم‌(ص) داده شده، مانند اعضاي بدن انسان واحد، انجام وظيفه مي‌نمايد.

مسير همة جوامع به‌سوي اين جامعه است و رسيدن بشر به اين جامعه، سنّت الهي و قاعدة تخلّف‌ناپذير است، هرکس که بخواهد مانع از تحقّق اين جامعة مهدوي شود معارضه و ممانعت وي در هم كوبيده مي‌شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: