وریز وجوهات
بي‎ترديد كساني كه مي‎خواهند اسلام را در آينه اعمال و رفتار اجتماع مسلمانان اين عصر ببينند و آن جمال نوراني و خورشيد جهان تاب را در چنين منظر و آيينه تيره و تار زيارت كنند، سخت در اشتباه‌اند. اگر تصوير چهره اسلام ممكن بود و يك نفر آگاه به تمام...
شنبه: 3 / 04 / 1396 ( )

قلب‌ها در تصرف حضرت وليّ عصر(عج)

سؤال از محضر حضرت آیت‌الله العظمی‌ صافي:

چگونه می‌توانيم از راهنمایي‌هاي امام زمان(عج) در زندگي استفاده کنيم؟

پاسخ: اوّلاً ايشان هدايت‌هایي دارد که قلوب مردم در تصرف آن حضرت است، من گاهي بعضي اشخاص را می‌بينم که موفقيت‌هایي پيدا مي‌کنند که به‌حسب ظاهر حال، انسان آن را بعيد می‌داند که مثلاً چنين کسي بيايد اين‌همه از اموالش را در راه خدا انفاق کند در اين موارد متوجه می‌شوم که اينها از تصرفات حضرت در قلوب است. همين‌قدر که انسان متوجه ايشان و به ياد ايشان باشد حتماً حضرت از انسان دستگيري مي‌کند. وقتي انسان متوجه باشد که امور به دست آن حضرت است، البته به امر خداوند متعال، خودشان هم فرموده‌اند که ما بندۀ خدا هستيم، اما آنها بندگان خالص و اوليای خداوند متعالند. انسان وقتي توجه به امام زمان(عج) داشته باشد آن حضرت هم به انسان متوجه خواهند شد، نمي‌شود شخصي به ايشان توجه داشته باشد ولي حضرت عنايت نداشته باشد.

ما در بسياري از گرفتاري‌ها آثار تصرف و لطف ايشان را مخصوصاً نسبت به جامعۀ شيعه ديده‌ايم.

 

کتاب‌هایي را که راجع به وظایف مؤمنين در عصر غيبت نوشته شده است مطالعه کنيد که اگر انسان بتواند در همۀ کارهايش خط حضرت را حفظ کند ارزشمند است مثلاً می‌بيند کسي گرفتار يا مريض است به او کمک کند چون شيعه آقا است و حضرت دوست نمی‌دارد که او گرفتار بماند و اگر کسي از او دستگيري کند غمی‌ را از دل حضرت برداشته، اگر به اين‌صورت رابطۀ خودمان را با حضرت حفظ کنيم حتماً موفق می‌شويم.

همين که شما سؤال مي‌کنيد از چه راهي بايد به حضرت نزديک شد اين هدايت و قرب به حضرت است، بعضي به‌طور کلّي غافلند ولي همين‌که انسان به فکر باشد چه کنم که بيشتر به حضرت نزديک باشم اسباب جذب لطف حضرت خواهد شد.

موضوع: 
نويسنده: