پنجشنبه: 3/اسف/1402 (الخميس: 12/شعبان/1445)

3. منی

مسأله88. منی حیوانی كه خون جهنده دارد نجس است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: