رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 13/خرد/1402 (السبت: 14/ذو القعدة/1444)

5. شك امام و مأموم

مسأله1201. اگر امام جماعت در شماره ركعت‎های نماز شك كند، مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده یا چهار ركعت، چنان‌چه مأموم یقین یا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام باید نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتیاط لازم نیست، و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده، و مأموم در شماره ركعت‎های نماز شك كند، باید به شك خود اعتنا ننماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: