رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 11/خرد/1402 (الخميس: 12/ذو القعدة/1444)

اعمالی كه بر جنب مكروه است

مسأله362. نه عمل بر جنب مكروه است:

اول و دوم ـ خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا دست‎ها را بشوید مكروه نیست.

سوم ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‎هایی كه سجده واجب ندارد.

چهارم ـ رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‎های قرآن.

پنجم ـ همراه‌داشتن قرآن.

ششم ـ خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، تیمم كند مكروه نیست و در این تیمم نیت كند به جهت امر خدا چه بدل از وضو یا غسل یا مستقل در رفع كراهت خوابیدن.

هفتم ـ خضاب‌كردن به حنا و مانند آن.

هشتم ـ مالیدن روغن به بدن.

نهم ـ جماع‌كردن، بعد از آن كه محتلم شده، یعنی در خواب از او منی بیرون آمده است.

 

موضوع: 
نويسنده: