وریز وجوهات
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة دسته بزرگ عزاداران فاطمی به دعوت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الوارف روز شهادت (پنج‌شنبه 3 جمادی الثانیة) ساعت 11 صبح از دفتر معظم له به سمت حرم مطهّر لینک مرتبط: گزارش تصویری...
سه شنبه: 28/دى/1400 (الثلاثاء: 14/جمادى الآخر/1443)

شرط ششم

مسأله842. لباس مرد نمازگزار حتي عرقچين و بند شلوار او نيز بنابر احتياط بايد ابريشم خالص نباشد، و در غير نماز هم پوشيدن آن براي مرد حرام است.

 

مسأله843. اگر تمام آستر لباس يا مقداري از آن كه زيادتر از چهار انگشت بسته است ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براي مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله844. پوشيدن لباسي را كه نمي‎داند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر، جايز است، و نماز در آن اشكال ندارد.

مسأله845. دستمال ابريشمي و مانند آن اگر در جيب مرد باشد، اشكال ندارد، و نماز را باطل نمي‎كند.

مسأله846. پوشيدن لباس ابريشمي براي زن در نماز و غير نماز، اشكال ندارد.

مسأله847. پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلابافت و لباسي كه از مردار تهيه شده، در حال ناچاري مانعي ندارد، و نيز كسي كه ناچار است لباس بپوشد و لباس ديگري غير از اين‌ها ندارد، مي‎تواند با اين لباس‎ها نماز بخواند.

مسأله848. اگر غير از لباس غصبي و لباسي كه از مردار تهيه شده، لباس ديگري ندارد، و ناچار نيست لباس بپوشد، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند.

مسأله849. اگر غير از لباسي كه از حيوان حرام‌گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد، چنان‌چه در پوشيدن لباس ناچار باشد، مي‎تواند با همان لباس نماز بخواند، و اگر ناچار نباشد، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد.

مسأله850. اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلابافت، لباس ديگري نداشته باشد، چنان‌چه در پوشيدن لباس ناچار نباشد، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد.

مسأله851. اگر چيزي ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگر چه به كرايه يا خريداري باشد، تهيه نمايد، ولي اگر تهيه آن به قدري پول لازم دارد كه نسبت به دارايي او زياد است، يا طوري است كه اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد مختار است به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند، يا تحمل ضرر كند و با لباس نماز بخواند.

مسأله852. كسي كه لباس ندارد، اگر ديگري لباس به او ببخشد يا عاريه دهد، چنان‌چه

 

قبول‌كردن آن براي او مشقت نداشته باشد بايد قبول كند، بلكه اگر عاريه‌كردن يا طلب بخشش براي او سخت نيست، بايد از كسي كه لباس دارد، طلب بخشش يا عاريه نمايد.

مسأله853.  پوشيدن لباسي كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسي كه مي‎خواهد آن را بپوشد معمول نيست، و موجب توهين يا شهرت او مي‎شود حرام است، ولي اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد.

مسأله854. احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد، ولي اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد.

مسأله855. كسي كه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف او نجس يا ابريشم خالص يا از اجزاء حيوان حرام‌گوشت باشد، احتياط واجب آن است كه در نماز، خود را با آن نپوشاند.

نويسنده: 
کليد واژه: