دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

شرط ششم

آن كه در جایی كه سقف آن كوتاه است و نمی‎تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه‎ای كوچك است كه جای ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند، و اگر ناچار شود كه در چنین جایی نماز بخواند، باید به قدری كه ممكن است قیام و ركوع و سجود را به جا آورد.

نويسنده: 
کليد واژه: