رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 29/ارد/1401 (الخميس: 17/شوال/1443)

احكام خوردنی‎ها و آشاميدنی‎ها

مسأله 2633. خوردن گوشت مرغي كه مثل شاهين چنگال دارد حرام است، و پرستو حلال مي‎باشد. و احتياط واجب آن است كه از خوردن گوشت هدهد خودداري نمايند.

مسأله 2634. اگر چيزي را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند، مثلاً دنبه يا مقداري گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مي‎باشد.

مسأله 2635. پانزده چيز از حيوان حلال‌گوشت حرام است:

1 ـ خون. 2 ـ فضله. 3 ـ نري. 4 ـ فرج. 5 ـ بچه‎دان. 6 ـ غدد كه آن را دشول مي‎گويند. 7 ـ تخم، كه آن را دنبلان مي‎گويند. 8 ـ چيزي كه در مغز كله است، و به شكل نخود مي‎باشد. 9 ـ مغز حرام كه در ميان تيره پشت است 10 ـ پي كه در دو طرف تيره پشت است. 11 ـ زهره‌دان 12 ـ سپرز «طحال». 13 ـ بول‌دان «مثانه». 14 ـ حدقه چشم «مردمك». 15 ـ چيزي كه در ميان سُم است، و به آن ذات الاشاجع مي‎گويند بنابر احتياط لازم.

مسأله 2636. خوردن خبائث، يعني چيزهايي كه طبيعت انسان از آن متنفر است، حرام است؛ ولي اگر پاك باشد و مقداري از آن به طوري با چيزي حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد.

مسأله 2637. خوردن خاك، حرام است، ولي خوردن كمي از تربت حضرت سيد الشهداء عليه ‌السلام براي شفا اشكال ندارد.

مسأله 2638. فرو بردن آب بيني، و خلط سينه كه در فضاي دهان نيامده باشد، حرام نيست، ولي اخلاط بيني و سينه كه در فضاي دهان وارد شده، احتياط لازم، ترك فرو بردن آن است، و فرو بردن غذايي كه موقع خلال‌كردن، از لاي دندان بيرون مي‎آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.

 

مسأله 2639. خوردن چيزي كه براي انسان ضرر دارد حرام است، ولي اگر ضرر كم باشد كه عقلا اعتنا نكنند، حرام نيست.

مسأله 2640. خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ، مكروه است، و اگر كسي با آن‌ها وطي كند، يعني نزديكي نمايد، خود و نسلشان حرام مي‎شوند، و بول و سرگين آن‌ها نجس مي‎شود، و بايد آن‌ها را از شهر بيرون ببرند، و در جاي ديگر بفروشند، و بر وطي‌كننده لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد.

مسأله 2641. اگر با حيوان حلال‌گوشتي كه مرسوم است گوشت آن را مي‎خورند، مانند گاو و گوسفند نزديكي كند، بول و سرگين خود آن‌ها و نسل متجدد آن‌ها نجس مي‎شود، و خوردن گوشت و آشاميدن شير آن‌ها، و همين‌طور خوردن گوشت و آشاميدن شير نسل متجدد آن‌ها حرام است؛ چه وطي در قُبل باشد و چه در دُبر، و وطي‎كننده صغير باشد يا كبير، عالم باشد يا جاهل، مختار باشد يا مكره، و موطوء نر باشد يا ماده و بايد فوري آن حيوان را بكشند و بسوزانند، و كسي كه با آن وطي كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2642. آشاميدن شراب، حرام، و در بعضي از اخبار بزرگ‌ترين گناه شمرده شده است، و اگر كسي آن را حلال بداند، كافر است. از حضرت امام جعفر صادق عليه ‌السلام روايت شده است كه فرمودند: شراب، ريشه بدي‎ها و منشأ گناهان است، و كسي كه شراب مي‎خورد، عقل خود را از دست مي‎دهد، و در آن موقع، خدا را نمي‎شناسد، و از هيچ گناهي باك ندارد، و احترام هيچ‌كس را نگه نمي‎دارد، حق خويشان نزديك را رعايت نمي‎كند، و از زشتي‎هاي آشكار رو نمي‎گرداند، و روح ايمان و خداشناسي از بدن او بيرون مي‎رود، و روح ناقص خبيثي كه از رحمت خدا دور است در او مي‎ماند، و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مي‎كنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمي‎شود، و روز قيامت روي او سياه است، و زبان او از دهانش بيرون مي‎آيد، وآب دهان او به سينه‎اش مي‎ريزد، و فرياد تشنگي او بلند است.

مسأله 2643. نشستن سر سفره‎اي كه در آن شراب مي‎خورند، اگر انسان يكي از آنان حساب شود، حرام، و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است.

مسأله 2644. گوشت‎هايي كه از بلاد كفار مي‎آورند، و تذكيه آن‌ها شرعاً ثابت نشده، نجس و خوردن آن حرام است، و خريد و فروش آن‌ها نيز جايز نيست، و نوشته و گفته اشخاص غير موثق و مجهول الحال، شرعاً اعتبار ندارد.

 

نويسنده: