رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

احكام كفن ميت

مسأله576. ميت مسلمان را بايد با سه پارچه، كه آن‌ها را لنگ و پيراهن و سرتاسري مي‎گويند، كفن نمايند.

مسأله577. لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است كه از سينه تا روي پا برسد، و پيراهن بايد از سر شانه، از دو طرف بدن، تا نصف ساق پا برسد كه تمام بدن را تا نصف ساق پا بپوشاند، و بهتر آن است كه تا روي پا برسد، و درازي سرتاسري بايد به قدري باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناي آن بايد به اندازه‎اي باشد كه يك طرف آن روي طرف ديگر بيايد.

مسأله578. مقداري از لنگ كه از ناف تا زانو را مي‎پوشاند، و مقداري از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را مي‎پوشاند، مقدار واجب كفن است، و آنچه بيشتر از اين مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مي‎باشد.

مسأله579. اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را ـ كه در مسأله قبل گفته شد ـ از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد، و احتياط آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثي كه بالغ نشده برندارند.

مسأله580. اگر كسي وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند، يا وصيت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولي مصرف آن را معين نكرده باشد، يا فقط مصرف مقداري از آن را معين كرده باشد، مي‎توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.

مسأله581. اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، احوط آن است كه در تكفين او به مقدار واجب كفن كه قيمتش مطابق شأن ميت باشد اكتفا نمايند.

 

مسأله582. كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود، مال داشته باشد، و هم‌چنين اگر زن را به شرحي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود، طلاق رجعي بدهند و پيش از تمام‌شدن عدّه بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد، و چنان‌چه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، وليّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.

مسأله583. كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه مخارج او در حال حيات بر آنان واجب باشد.

مسأله584. احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن به قدري نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد.

مسأله585. كفن‌كردن با پوست مردار و چيز غصبي، اگر چيز ديگري هم پيدا نشود، جايز نيست؛ و چنان‌چه كفن ميت غصبي باشد و صاحب آن راضي نباشد، بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند.

مسأله586. كفن‌كردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمي خالص، يا پارچه‎اي كه با طلا بافته شده جايز نيست، ولي در حال ناچاري اشكال ندارد.

مسأله587. كفن‌كردن با پارچه‎اي كه از پشم يا موي حيوان حرام‌گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست، و احتياط واجب آن است كه با پوست حيوان حلال‌گوشتي هم كه به دستور شرع ذبح شده، ميت را كفن نكنند، ولي اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال‌گوشت باشد اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند.

 مسأله588. اگر كفن ميت به نجاست خود او يا به نجاست ديگري نجس شود، چنان‌چه كفن ضايع نمي‎شود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند، اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد، و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست، در صورتي كه عوض‌كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند.

مسأله589. كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته اگر بميرد، بايد مثل ديگران كفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.

مسأله590. مستحب است انسان در حال سلامت، كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: