پنجشنبه: 3/اسف/1402 (الخميس: 12/شعبان/1445)

شرط پنجم

آن كه روی چیزی كه ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل فرشی كه اسم خدا بر آن نوشته شده نماز نخواند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: