رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 9/بهم/1401 (الأحد: 7/رجب/1444)

شك‎هایی كه نباید به آن‌ها اعتنا كرد

مسأله1176. شك‎هایی كه نباید به آن‌ها اعتنا كرد، از این قرار است:

اول ـ شك در چیزی كه محل به جا آوردن آن گذشته است، مثل آن كه در ركوع شك كند كه حمد را خوانده یا نه.

دوم ـ شك بعد از سلام نماز.

سوم ـ شك بعد از گذشتن وقت نماز.

چهارم ـ شك كثیر الشك، یعنی كسی كه زیاد شك می‎كند.

پنجم ـ شك امام و مأموم به تفصیلی كه ذكر خواهد شد.

ششم ـ شك در نماز مستحبی.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: