دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

6. از موارد تیمم

مسأله685. اگر غیر از آب یا ظرفی كه استعمال آن حرام است، آب یا ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو و غسل تیمم كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: