رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 18/خرد/1402 (الخميس: 19/ذو القعدة/1444)

صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله

مسأله1133. هر وقت انسان، اسم مبارك حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله، مانند محمد و احمد صلی الله علیه و آله، یا لقب و كنیه آن جناب را، مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یا بشنود اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

مسأله1134. موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلی الله علیه و آله، مستحب است صلوات را هم بنویسد، و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‎كند، صلوات بفرستد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: