وریز وجوهات
با نزدیک شدن به ایام ماه ذی الحجة الحرام، هیئت استفتاء و دیگر اعضای بعثه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله الوارف) در مکّه معظّمه استقرار یافتند. حجّاج محترم جهت طرح سؤالات و استفتائات شرعی خود، و اطلاع از مناسک و کیفیت اعمال...
یکشنبه: 29 / 05 / 1396 ( )

Dogs and pigs

 

106. The dogs and pigs which live on land are Najis, and even their hair, bones, paws and nails, and every liquid substance of their body, is Najis. However, Aquatic dogs and pigs are Pak.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: