وریز وجوهات
  رؤيت هلال با چشم مسلح س. آيا رؤيت هلال با استفاده از ابزارهاي نجومي (دوربين، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعي دارد؟ ج. كفايت رؤيت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر راديو و رسانه‌ها خبر دهند كه در شهري...
دوشنبه: 8 / 03 / 1396 ( )

مسائل اجتماعی اسلام

مسأله 2871. تحصيل اعتقاد به اصول دين و مباني اسلام بر هر مسلمانی، واجب است.

مسأله 2872. يادگرفتن و ياددادن علوم و صنايعي كه مورد احتياج عموم است، و هم‌چنين علوم و صنايعي كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين، و برتري قواي دفاعي آن‌ها بر كفار مي‎شود، بر همه واجب مؤكد است به وجوب كفايي، و بايد مسلمانان به نحوي قوي شوند كه قطع طمع كفار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.

مسأله 2873. از مهمترين مطالب اسلامي، توجه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقي و تكامل علمي و تربيتي آن‌ها است.

مسأله 2874. فرستادن فرزندان به دبستان‎ها و دبيرستان‎ها و كودكستان‎هايي كه اسلاميت و امانت و علاقه‎مندي مؤسس و معلمان آن‌ها به سنن اسلامي، محرز و شناخته نشده، و معرض انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جايز نيست.

مسأله 2875. كفار حق ندارند در بلاد اسلام، مدرسه داير كنند، و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهده‎دار شوند، و جايز نيست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و كودكستان‎هاي آن‌ها بفرستند.

مسأله 2876. تأسيس مدارس مختلط؛ اعم از ابتدايي و عالي و تدريس در آن مدارس، و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكاري با آن‌ها، جايز نيست.

مسأله 2877. بر مسلمانان واجب است در صورتي كه در مدارس و دانشگاه‎ها و دانشكده‎هاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن و رعايت احكام اسلام به تعداد كافي نباشد، خودشان مستقيماً به تأسيس اين‌گونه مدارس و دانشگاه‎ها بر اساس

 

تعاليم مقدسه اسلام و اجراي برنامه‎هاي ديني، اقدام نمايند، و مهما امكن طوري ترتيب بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل ادامه دهد.

مسأله 2878. دانش‌آموزان و دانشجوها در هر رشته‎اي از علوم مباحه، اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد، اجر و ثواب بسيار دارند.

مسأله 2879. حضور در كلاس درسي كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد، و در ضمن درس به طور ضمني، عليه اسلام تبليغ مي‎كند، جايز نيست.

مسأله 2880. خريد و فروش اجناس و امتعه بيگانگاني كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند، در صورتي كه سبب قوت آن‌ها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست.

مسأله 2881. بر تجار و بازرگانان مسلمان، واجب است ـ به وجوب كفايي ـ كه از رخنه‌كردن بيگانگان داخلي و خارجي در امور تجارت و صنايع و مؤسسات بازرگاني با همكاري و مشورت يكديگر و تأسيس شركت‎هاي مشابه، جلوگيري نمايند، و نگذارند فرق ضالّه و بيگانه زمامدار امور اقتصادي مسلمين شوند، و به هر وسيله‎اي ممكن است ايادي آن‌ها را قطع نمايند.

مسأله 2882. همكاري و شركت با مؤسسات فرهنگي بيگانگان و فِرَق ضالّه -كه از عوامل مهم استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفار بوده و هست- جايز نيست.

مسأله 2883. شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه، حرام است مگر براي ردّ آن‌ها در صورت تمكن.

مسأله 2884. عمل به برنامه‎هايي كه برخلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدس اسلام باشد، حرام است، و بر هر مسلماني، خودداري و جلوگيري از عمل به آن، واجب است.

مسأله 2885. سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتكاء به آن‌ها و همدستي با آن‌ها، همه از گناهان بزرگ و معاصي كبيره است.

مسأله 2886. ساختن و بناي اماكن فساد و خانه‎هاي گناه و رفتن در آن خانه‎ها و اماكن، حرام است، و هم‌چنين اجاره‌دادن منازل، براي اين‌گونه محرّمات، حرام است.

مسأله 2887. كسب مال بايد از راه حلال و مشروع باشد، و از راه‎هاي حرام، مثل قمار و دزدي و ربا و غنا و مسابقه‎هاي جديده محرّمه، حرام است.

مسأله 2888. از چيزهايي كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروي مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حق تجاوز به آن‌ها را ندارد.

مسأله 2889. خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست، بلكه سر كشيدن به خانه غير، از بالاي بام، يا شكاف ديوار يا روزنه در، جايز نيست.

مسأله 2890. خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلات گمراه‌كننده، و خواندن آن‌ها حرام است، مگر براي اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكن، براي كساني كه واقعاً اهليت و شايستگي رفع آن را دارند.

مسأله 2891. اعانت و كمك و همكاري با نشريات صحيح و مورد اعتماد، از وظايف مهمه است، و از اموري است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامي مي‎شود.

مسأله 2892. اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضديت و معاندت دارند و همراهي‌نمودن با آن‌ها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.

مسأله 2893. بر مسلمانان لازم ‎است كه حقوق و روابط اجتماعي خود را طبق احكام اسلام، مرتب و منظم كنند، و از بدع و سنت‎هاي بيگانگان، جداً پرهيز نمايند.

مسأله 2894. هر مسلماني بايد سعي كند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعاليم اخلاقي و فقهي اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد، و هم بر آبروي جامعه اسلامي بيفزايد.

مسأله 2894. كساني كه متدين و ملتزم به احكام اسلام نيستند، و اهل نماز و روزه و وظايف شرعيه نمي‎باشند، لياقت عهده‌داري مشاغل اجتماعي اسلامي و مناصب عمومي را ندارند، و اگر عهده‎دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومي شناخته مي‎شوند.

مسأله 2896. وظيفه هر مسلمانی است كه در بهبودي امور وضع معاش و اقتصادي مسلمانان اهتمام نمايد كه «مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَّ بِأمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ بِمُسْلِم».

مسأله 2897. مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت رفتار كنند، و همكار يكديگر باشند، و نسبت به كفار، سخت و از دادن هر گونه اختيار و سلطه به آن‌ها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.

مسأله 2898. حسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهي براي همه خلق باشد.

مسأله 2899. مسافرت به بلاد كفار و نقاطي كه انسان در آن نقاط نمي‎تواند وظايف اسلامي خود را انجام دهد، جز در موارد ضرورت و ارشاد آن‌ها، جايز نيست.

مسأله 2900. غصب اموال مردم، حرام است، و حتي در دانه و هسته‎اي از مال كسي بدون رضايت او نمي‎توان تصرف كرد.

مسأله 2901. ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه معاملات ربوي؛ چه طرف، شخصي باشد، يا مؤسسات، از قبيل بانك‎ها و ساير شركت‎ها، حرام است.

مسأله 2902. چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت‎هايي كه شده و وابسته به بانك‎ها گرديده است، تا بانك‎ها وضع خود را با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق نكرده‎اند، مسلمانان متمكن با همكاري يكديگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامي تأسيس كنند، و اين مخالفت علني با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدل سازند.

مسأله 2903. مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كليه مناسبات و روابط بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند، و از غش و كم‌‌فروشي و خيانت و اجحاف، خودداري نمايند.

مسأله 2904. مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبس به لباس علما و طلاب هستند تحقيق نمايند. اگر به مقامي ديگر غير از مقام علما و مجتهدين - كه نواب حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه مي‎باشند - ارتباط داشته باشند، از آن‌ها كناره بگيرند، و از ضلالت و اضلال آن‎ها بپرهيزند.

مسأله 2905. تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و «غُيَّب و قُصَّر» و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخانه‎هاي موقوفه كه متولي منصوص ندارد، براي غير مجتهد جامع الشرايط يا مأذون از طرف او، حرام و خلاف شرع است، و تصرف در وجوهي كه آن‌ها مي‎دهند جايز نيست.

مسأله 2906. مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلّغ و مروّج دين، معرفي مي‎كنند، و با اهل باطل و برنامه‎هاي باطله، همكاري مي‎نمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است، و لازم است مسلمان‎ها از آن‌ها بپرهيزند، و فريب ظاهر لباس و كلمات آن‌ها را نخورند.

مسأله 2907. مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراي احكام اسلام قرار دهد، و احكام اسلام را اجرا سازد، بايد اقدام كند؛ و واجب است با كساني كه اين نيت را دارند، همكاري و تشريك مساعي نمايد.

مسأله 2908. همكاري مردها با زن‎هاي اجنبيه و بيگانه در امور تجاري و اداري به نحوي كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده - كه از محرمات، پرهيز نمي‎كنند و مراعات احكام شرعيه را نمي‎نمايند- جايز نيست.

مسأله 2909. هيچ‌كس حق ندارد در مقدار قضاوت، به استناد قانوني غير از قانون اسلام؛ خواه از امور جزايي باشد يا حقوقي، كسي را محكوم يا حاكم سازد.

مسأله 2910. هيچ فرد مسلماني نمي‎تواند به عنوان دستور مافوق، فرمان غير شرعي او را اجرا نمايد، و او را در جلوگيري از شعائر اسلام، و غصب حقوق و آزادي‎هاي مشروعه و كارهاي ضد اسلامي، كمك و ياري نمايد.

مسأله 2911. جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجراكنندگان اين قوانين، حرام است.

مسأله 2912. مبارزه با نفوذ اقتصادي و فكري و سياسي بيگانگان در بلاد اسلام، بر هر مسلمانی واجب است، و كمك‌كردن به آن حرام است.

مسأله 2913. سلب آزادي‎هاي مشروعه مردم و تحكم و استبداد بر امور آن‌ها، جايز نيست.

مسأله 2914. ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن، حرام است، و نيايش و احترام در برابر مجسمه‎ها و نصب آن‌ها در معابر و ميادين، حرام است.

مسأله 2915. پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زن‎ها، و لباس مخصوص به زن‎ها بر مردها، حرام است.

مسأله 2916. استخدام كفار؛ اعم از ذمي و غير ذمي در ادارات و سازمان‎هايي كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعي كشور اسلامی را تحت نظر داشته باشند، جايز نيست، و پاسبان و افسر و قاضي و متصديان مشاغل ديگر از اين قبيل، همه بايد مسلمان باشند.

نويسنده: