وریز وجوهات
به اطلاع عموم مؤمنین می رساند برای مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف، امروز (چهارشنبه) به عنوان اوّل ماه ذی الحجة الحرام ثابت شده است. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر خیر و برکت برای همه دوستداران اهل البیت...
چهارشنبه: 1 / 06 / 1396 ( )

Zakat

 

1861. It is obligatory to pay Zakat on the following nine things:

 

1.Wheat
2.Barley
.3 Dates
4. Raisins
5. Gold
6.Silver
7. Camel
8.Cow
9. Sheep (including goat)

And if a person is the owner of any of these nine things he should, in accordance with the conditions which will be mentioned later, put their fixed quantity to one of the uses as prescribed.

1862. As per obligatory precaution, Zakat should be paid on Sult, which is a soft grain like wheat with the property of barley and on ‘Alas, which is like wheat, and is the food of the people of Sana'a (Yemen).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: