وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم رحلت عالم ربانی، روحانی زاهد و سالک الی الله ، زین الخطباء و المحدثین مرحوم حجت الاسلام و المسلمين آقای حاج شیخ مهدی مظاهری رضوان الله تعالی علیه موجب تأثر و تاسف گردید. آن عالم وارسته سالیان متمادی در تهذیب نفوس و تربیت...
پنجشنبه: 28/دى/1396 (الخميس: 1/جمادى الأول/1439)

عدّه طلاق

مسأله 2519. زني كه نه سالش تمام نشده و نيز زن يائسه عدّه ندارد، يعني اگر چه شوهرش با او نزديكي كرده باشد، بعد از طلاق مي‎تواند فوراً شوهر كند.

مسأله 2520. زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، و شوهرش با او نزديكي كند اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعني بعد از آن كه در پاكي طلاقش داد، و مقداري هر چند كم باشد بعد از طلاق پاك بود، به قدري صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مي‎شود و مي‎تواند شوهر كند، ولي اگر بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، يعني مي‎تواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند.

مسأله 2521. زني كه حيض نمي‎بيند، اگر در سن زناني باشد كه حيض مي‎بينند، چنان‌چه شوهرش او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق سه ماه عدّه نگهدارد.

مسأله 2522. زني كه عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالي، يعني از موقعي كه ماه ديده مي‎شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقي ماه را با دو ماه بعد از آن، و نيز كسري ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند، و آن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد، تا با مقداري كه از ماه اول عدّه نگهداشته سي روز شود.

مسأله 2523. اگر زن آبستن را كه حملش از شوهرش است طلاق دهند، عدّه‎اش تا دنيا آمدن، يا سقط‌شدن بچه او است. بنابراين اگر مثلاً يك ساعت بعد از طلاق بچه او به دنيا بيايد، عدّه‎اش تمام مي‎شود، و اگر حمل از شوهرش نباشد؛ خواه از زنا باشد يا از شبهه، به وضع حمل عدّه طلاق تمام نمي‎شود. بلي، عدّه وطي به شبهه به وضع حمل تمام مي‎شود، و زنا عدّه ندارد.

 

مسأله 2524. زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر متعه شود مثلاً يك ماهه يا يك ساله شوهر كند، چنان‌چه شوهرش با او نزديكي نمايد، و مدت آن زن تمام شود، يا شوهر مدت را به او ببخشد، بايد عدّه نگهدارد. پس اگر حيض مي‎بيند، واجب است به مقدار دو حيض عدّه نگهدارد، و اگر حيض نمي‎بيند، بايد چهل و پنج روز از شوهركردن خودداري نمايد.

مسأله 2525. ابداي عدّه طلاق از موقعي است كه خواندن صيغه طلاق تمام مي‎شود؛ چه زن بداند طلاقش داده‎اند يا نداند. پس اگر بعد از تمام‌شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده‎اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: