وریز وجوهات
ز آن شخصيت عظيم كه بعد از رسول خدا صلّي‌‎الله عليه و آله اشرف كلمات الهيّه، اكبر آيات ربّانيه، ادلّ دلايل جامعه، اتمّ براهين ساطعه، وسايل كافيه و مظهر العجايب و معدن الغرايب است و مالك كلّ عظمت‌هاي انسان مافوق و برتر و خليفة ‎الله بر حق است و دوستي...
سه‌شنبه: 19 / 09 / 2017 ( )

The third condition: A person should offer prayers at a place where he sees the possibility of completing the prayers. To pray at a place where one cannot complete the prayers, because of strong winds, or heavy rains or a teeming crowd, will render Namaz void, even if one somehow manages to finish the prayers.

 

892. If a person offers prayers at a place where it is forbidden to stay, like, under a roof which is about to collapse, his prayers are in order, though he will have committed a sin.

893. To pray on an object upon which it is Haraam to step, or sit, like a carpet upon which the name of Allah is drawn or written, will render prayers void, if the action is meant to displease Allah.

نويسنده: 
کليد واژه: