وریز وجوهات
همزمان با فرارسیدن موسم حج و عزیمت حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، بعثه دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) در مدینه منوره آغاز به کار کرد. حجاج محترم می توانند به منظور طرح سوالات شرعی خود و آگاهی از مناسک و کیفیت...
دوشنبه: 30 / 05 / 1396 ( )

Namaz – e – Wahshat

(Prayers to be offered for the departed soul on the night of burial)

645. It is Mustahab that on the first night after the burial of a dead person, two Rak’ats of Wahshat prayers be offered for it. The method of offering this prayer is as follows:

In the first Rak’at, after reciting Surah Al – Hamd, Ayatul Kursi should be recited once and in the second Rak’at, Surah Al – Qadr should be recited 10 times after Surah Al – Hamd; and after saying the Salam the following supplication should be recited: Alla – Humma Salli 'Ala Mohammadin Wa Aali Mohammad Wab'ath Thawabaha Ila Qabri Fulanin instead of Fulanin the name of the dead person should be taken.

646. Wahshat prayers can be offered in the night following the burial of the dead body at any time, but it is better to offer it in the early hours of the night after 'Isha prayers.

647. If it is proposed to transfer the dead body to some other town or its burial is delayed owing to some reason, the Wahshat prayers should be deferred till the first night of its burial.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: