وریز وجوهات
امروز چهارشنبه ۲۳ ذی القعده ۱۴۳۸ (٢٥ مرداد ٩٦) روز مخصوص زيارتي حضرت اباالحسن علي بن موسی الرضا عليه آلاف التحية و الثناء، ساعت يازده در محل بعثه حضرت آيت الله العظمی صافي گلپايگاني دامت یرکاته، مجلس ذكر توسل و بيان معارف برگزار شد. در این محفل...
سه شنبه: 31 / 05 / 1396 ( )

Ghusl (Obligatory Baths)

 

There are seven obligatory baths:

  1. Bath for Janabat
  2. Bath for Hayz (Menstruation) (for women only)
  3. Bath for Nifas (Lochia)(for women only)
  4. Bath for Istihaza (for women only)
  5. Bath for touching a dead body
  6. Bath for a dead body
  7. Bath which becomes obligatory on account of a vow or an oath to perform it.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: