وریز وجوهات
ظهر روز دوشنبه 15 شهریور 1398 سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف با ایشان دیدار و همچنین گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه نمودند و از توصیه‌های معظم له بهره‌مند...
چهارشنبه: 1/آبا/1398 (الأربعاء: 23/صفر/1441)

Things that invalidate a Fast

 

1581. Nine acts that invalidates fast are as follows:

  1. Eating and drinking
  2. Sexual intercourse
  3. Masturbation (Istimna)
  4. Ascribing falsehood to Almighty Allah, or his Prophet or to the successors of the Holy Prophet (peace be upon them)
  5. Swallowing thick dust up to the throat
  6. Immersing one's complete head in water, which is Haraam. Moreover, as per obligatory precaution, invalidates a fast as well
  7. Remaining in Janabat or Haidh or Nifas till the Adhan for Fajr prayers
  8. Enema with liquids
  9. Vomiting

 

 

The details of these acts are as follows:

موضوع: 
نويسنده: