وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
جمعه: 4/اسف/1396 (الجمعة: 7/جمادى الآخر/1439)

مسائل متفرقه شير دادن

مسأله 2498. مستحب است از زن جلوگيري كرد كه هر بچه‎اي را شير ندهد، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساني شير داده، و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

مسأله 2499. كساني كه به واسطه شير خوردن، خويشي پيدا مي‎كنند، مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولي از يكديگر ارث نمي‎برند، و حقوق خويشي كه انسان با خويشان خود دارد، براي آنان نيست.

مسأله 2500. در صورتي كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.

 

مسأله 2501. اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مي‎تواند بدون اجازه شوهر، بچه ديگري را شير دهد، ولي جايز نيست بچه‎اي را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود، مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخواري را براي خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، مادر زن شوهرش مي‎شود و بر او حرام مي‎گردد.

مسأله 2502. اگر كسي بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شيرخواري را مثلاً دو روزه براي خود عقد كند، و در آن دو روز با شرايطي كه در مسأله 2483 گفته شد، زن برادرش آن دختر را شير دهد.

مسأله 2503. اگر مرد پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند، بگويد: به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگويد كه شير مادر او را خورده، چنان‌چه تصديق او ممكن باشد، نمي‎تواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزديكي نكرده باشد، يا نزديكي كرده باشد ولي در وقت نزديكي‌كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزديكي بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را بدهد، و اگر مهر المثل او با مهر المسمي تفاوت دارد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه نمايند.

مسأله 2504. اگر زن پيش از عقد بگويد: به واسطه شير خوردن بر مردي حرام شده است؛ چنان‌چه تصديق او ممكن باشد، نمي‎تواند با آن مرد ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتي است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است، و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.

مسأله 2505. شيردادني كه علت محرم‌شدن است به دو چيز ثابت مي‎شود:

اول ـ خبر دادن عدّه‎اي كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.

دوم ـ شهادت دو مرد عادل يا چهار زن عادله، ولي بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند: ما ديده‎ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده، و چيزي هم در بين نخورده، و هم‌چنين ساير شرايط را كه در مسأله 2483 گفته شد شرح دهند.

 

مسأله 2506. اگر شك كنند بچه به مقداري كه علت محرم‌شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسي محرم نمي‎شود، ولي بهتر آن است كه احتياط كنند.

 

موضوع: 
نويسنده: