رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

قرض برای جشن نیمۀ شعبان

دهۀ محرم روضه‌خوانی داشتیم، نیمۀ شعبان جشن بود، ولی همین جشنی که

 

می‌گرفتیم افرادی بودند که از آنها قرض می‌کردیم مثلاً دو تومان یا سه تومان مخارج جشن را قرض می‌کردیم و به‌تدریج می‌دادیم.

عید که می‌شد، پنج، شش روز جلوس بود، از اطراف و روستاهای دیگر می‌آمدند، حتی روزی بود که یهودی‌ها می‌آمدند و پذیرایی در حد چای فراهم می‌شد البته همۀ اینها در عین قناعت بود مثلاً این‌همه جمعیت که می‌آمدند سه یا چهار استکان بیشتر نداشتیم.

موضوع: 
نويسنده: