شنبه: 12/اسف/1402 (السبت: 21/شعبان/1445)

محکم بایستید و بگویید ما مسلمانیم.

والله به خود امام در یک موضوعی عرض کردم، بعضی از مطالبی که عنوان می‌شود مخالفین هم می‌دانند که این مطالب جزء اسلام است و اگر ما عقب‌نشینی کنیم می‌گویند از راه خودشان عقب نشستند. 

نويسنده: