رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

هیچ‌گاه معلّمینم را فراموش نمی‌کنم

من هیچ وقت کسانی را که به من حق تعلیم دارند فراموش نمی‌کنم، همیشه برای آنها دعا و طلب مغفرت می‌کنم حتی اگر چنانچه در گذشته تنبیهاتی می‌شد اگر آنها هم شده است از آنها هیچ گله‌ای ندارم آن‌وقت هم نداشتم.

نويسنده: