وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
دوشنبه: 26/مهر/1400 (الاثنين: 11/ربيع الأول/1443)

دشمنان، هويت ما را نشانه گرفته‌اند

ما امروز مخصوصاً در جمعيت خواهران مؤمن و مسلمان به اين تشکّل‌ها خيلي محتاجيم، چون الآن جوّي ايجاد شده و تبليغات سوئي مي‌کنند، می‌خواهند بعضي از اين خواهران يا برادران را به يک اسم‌ها و عنوان‌هایي از خط اصيل اسلام و قرآن مجيد منحرف کنند. امروز دشمنان تعهدات مذهبي و هويت اسلامی ‌ما را چه در مرد و چه در زن، نشانه گرفته‌اند و می‌خواهند هويت اسلامی‌ ما را ضعيف کنند يا اگر بتوانند

 

اصلاً ما را بي‌هويت کنند. تعهد مردم را نسبت به دستورات و تعليمات اسلام، حجاب، عفت، عصمت، اصول و مباني بزرگ الهي و ساير برنامه‌هایي که در اسلام هست کم کنند، مخصوصاً نسبت به خانم‌ها و خواهران.

مطالب و القائات فريبنده‌اي می‌گويند که بسا به‌ظاهر جالب است ولي در باطن مقاصد بسيار سوئي دارند و می‌خواهند ما را به جهنّمی ‌ببرند که اگر ما در آن افتاديم و گرفتار شديم نجات از آن خيلي مشکل است.

دربارۀ اين سياست دشمنان، حرف بسيار است، البته اين مطالب تقريباً از صد سال پيش بوده است، مخصوصاً نسبت به خانم‌ها و اینکه هويت آنان را عوض کنند و هويت‌هاي غربي و بي‌اعتنا به مباني اسلام جايگزين آن کنند.

آنها از تعهد زن‌هاي ما به اسلام بسيار ناراحتند، و تلاش مي‌کنند با وسائل مختلف اين هويت را از جامعۀ ما بگيرند، و در اين زمينه کتاب‌هایي نوشته‌اند. از زماني که قاسم امين کتاب «تحرير المرأة» را نوشته است تا اين زمان که حرکاتي در دنياي اسلام واقع شد، در ايران (در زمان رضاخان) و در ترکيه.

البته بحمدالله زن‌هاي مسلمان محکم باقي ماندند. الآن مي‌بينيد در ترکيه چه اوضاعي است. در هر کجاي دنيا زن‌هاي مسلماني که هويت خود را حفظ کرده‌اند اسباب افتخار مسلمانان هستند.

به‌هرحال اين تشکّل‌ها بسيار اهميت دارد و ارزنده است و اميدوارم ثمرات آن براي اینکه اين هويت در مسلمان‌ها و مخصوصاً در خواهران زياد شود بيشتر از اينها باشد مخصوصاً در ميان قشر دانشجو و تحصيل‌کرده.

موضوع: 
نويسنده: