رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

تأثیر معلّم بر شاگرد

نقش معلّم بسیار کارساز است حتی قیافه‌اش، وقتی شاگرد قیافۀ معلّم را در مدرسه

 

می‌بیند در او مؤثر است، وقتی ظاهر الصلاح باشد و به صورت تقوا و پرهیزکاری باشد، شاگرد از همان‌جا ساخته می‌شود ولی وقتی ببیند معلّم مقیّد به بعضی جهات نیست در او هم اثر می‌کند.

این کار بسیار بزرگی است که انسان باید هم مواظب ظاهر خود باشد، هم مواظب باطن خود و هم اهمیت و قداست شغل خود را بداند که مثل شغل‌های دیگر نیست. اینها کارهای اصولی و اساسی و مبنایی است که اگر درست شود امور دیگر متفرّع بر این کارها است.

من از شما تقدیر و تشکر می‌کنم و همه به شغل شما تکریم و احترام می‌گذاریم باید معلّم پیش همه محترم باشد و قدر او را بدانیم.

نويسنده: