رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 13/بهم/1401 (الخميس: 11/رجب/1444)

اهل‌بیت(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت امیرمؤمنان(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت فاطمۀ زهرا(س)

* زندگانی و شخصیت حضرت امام جعفر صادق(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت ولیّ عصر(عج)

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: