پنجشنبه: 13/مهر/1402 (الخميس: 20/ربيع الأول/1445)

ارتباط با حضرت ولیّ عصر(عج) را نگه دارید

امیدوارم شما بتوانید مخصوصاً ارتباط با حضرت ولیّ عصر(عج) را نگه دارید و فراموش نکنید که ما وابستۀ به ایشان هستیم یعنی معرفی شده‌ایم به اینکه وابستۀ به ایشان هستیم و مردم ما را این‌گونه می‌شناسند.

می‌خواهیم بگوییم که ما دنبال اهداف و مقاصد ایشان هستیم و درحقیقت ما دنبال کارهایی که ایشان دارند هستیم، این مسئولیت بسیار بزرگی است.

موضوع: 
نويسنده: