رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

مراتب دین‌شناسی

دین‌شناسی معنای وسیع و مراتبی دارد، یک مرتبه‌ای است که نصیب سلمان می‌شود، یک مرتبه‌ای است که نصیب اباذر می‌شود، ولی همۀ مسلمان‌ها در حد شأن خودشان دین‌شناسی دارند، هرچه در این مطلب انسان بیشتر بصیرت پیدا کند کمال معنوی و حقیقی او کامل‌تر می‌شود.

نويسنده: 
کليد واژه: