رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 4/فرو/1402 (الجمعة: 2/رمضان/1444)

شرمنده‌ام که این افتخار برایم حاصل نشده

من واقعاً شرمنده هستم که برای ما این افتخار حاصل نشده که یک روز، دو روز، یک ماه، افتخار پرستاری و این عبادت بزرگ را داشته باشم. خیلی این عبادت مهم است مسأله طبابت هم همین‌طور است.

پزشک و پرستار و امثال اینها باید در برخورد با بیمارانی که حوصلۀ آنها تمام شده، بیماری‌شان طولانی شده، صبر کنند، با اینها با بشاشت وجه و تبسم و ملاطفت برخورد کنند، هرچه بیماران بدخلق یا تنگ خلق شده باشند اینها با گشاده‌رویی برخورد کنند، اینها همه عبادت است و البته کار همه‌کس هم نیست.

نويسنده: