رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

حفظ هویت اسلامی در سفر به کشورهای دیگر

در مسافرت‌هایی که آقایان می‌کنند مواظب هویت اسلامی ‌خودشان باشند به صورتی که معلوم باشد اینها مسلمانند و متعلق به اسلام و مسلمین هستند و هویت اسلامی ‌خودشان را عرضه کنند؛ این کار هم برای عزّت اسلام مؤثر است و هم برای تبلیغ اسلام.

نويسنده: 
کليد واژه: