رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

اگر درس نخوانید هیچ حجتی در پیشگاه امام زمان(عج) ندارید

این برنامه بسیار جالب و لازم است و هرچه بیشتر توسعه پیدا کند تا اسباب رفاه و آسایش طلاب فراهم شود بهتر است به‌شرط اینکه تأمین جهات مادی، جهات معنوی را تضعیف نکند. باید به طلاب گفت که شکر این نعمت را به‌جا آورید که با این کیفیت، گروهی برنامه‌ای با این تفصیلات دارند و این خدمات را متحمل شده‌اند، با این شرایط اگر خوب درس نخوانید و تحصیل نکنید و عمرتان تلف شود، پیش امام زمان# هیچ حجتی ندارید.

موضوع: 
نويسنده: