وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء رحلت عالم ربانی مرحوم آیت الله آقای حاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تاسف گردید. آن عالم خدوم، عمر مبارک خود را در راه اعلای کلمه الله و ترویج...
پنجشنبه: 10 / 01 / 1396 ( )

 ادعاي تناقض و ناهماهنگی در روایات شیعه

 س. شیخ طوسى در مقدمه تهذيب‌الاحکام مى‌گويد: «يکى از دوستان در مورد تباين، تضاد و تناقضى که در احاديث اصحاب ماست که هيچ روايتى نيست مگر آن که در مقابل آن روايتى مخالف با آن نباشد، با من مذاکره کرد و چنان اين احاديث مخالف همديگرند که از بزرگ‌ترين اعتراضات مخالفان ما بر مذهب ما همين تضادّ اخبار و روايات است...».

این چه حرفی است كه بزرگان شیعه می‌زنند و چگونه به روایات متضاد استناد می‌كنند؟

ج. اين صورت در روايات اهل‌سنّت بيشتروبيشتر است، مثل بخاري که صحيح خود را از بين ششصدهزار حديث استخراج کرده[1]، همين عقيده را نسبت به روايات داشته است، حتّي رواياتي را که با مذهب و سياست خلفا معارض مي‌شده يا در فضایل اهل‌بيت‌(علیهم‌السلام)  بوده ترک کرده‌اند.

شيوخ بزرگشان و محدّثين آنها يکديگر را جرح نموده‌اند و روايات را از اعتبار ساقط کرده‌اند.

امّا مطلبي که شيخ طوسی در مقدمه تهذيب‌الاحکام بيان نموده، تضاد و تخالف ظاهري است که بيشتر افراد در مراجعه به روايات به اشتباه مي‌افتند و گمان خلاف

 

مي‌کنند. شيخ و ديگران با توضيحاتي که مي‌دهند و مدلول روايات را بررسي مي‌نمايند، اين توهّم را - که براي اشخاص ناوارد پيش می‌آيد - رفع نموده‌اند.

اين تعارضات در روايات شيعه، تعارض حقيقي نيست، مثلاً يکي از تعارضات ظاهري، تعارض به اطلاق و تقييد و يکي تعارض به عام و خاص و تعارض به اجمال و تفصیل و يکي که خيلي زياد است تعارض بين حقيقت و مجاز است و الّا غرض شيخ اين نيست که - العياذ بالله - پيغمبر اکرم‌(ص)  يا اوصيا و ائمه‌(علیهم‌السلام)  تناقض‌گويي داشته‌اند.

اين توهّم که براي اشخاص بي‌اطلاع نسبت به قرآن مجيد هم پيش آمده و اشخاص مغرض آن را مطرح کرده‌اند، که بالخصوص علما در ردّ اين توهّم نسبت به قرآن مجيد کتاب‌هاي مخصوص و علمي نوشته‌اند.

 

 

[1]. خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص9؛ ابن‌عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج52، ص72؛ مزي، تهذيب‌الکمال، ج24، ص442؛ ذهبی، سیر أعلام‌النبلاء، ج12، ص402؛ همو، تاريخ‌الاسلام، ج19، ص249.

موضوع: 
نويسنده: