وریز وجوهات
در کتاب شريف و گرانسنگ عيون اخبار الرضا عليه آلاف التحیة و الثناء، محدّث جليل و شیخ اعظم صدوق رضوان‌الله تعالي عليه از عبدالسّلام بن صالح هروي روايت مي‌کند که امام رضا علیه السلام فرمود: «رَحِمَ اللهُ عَبداً أحيی أمرَنا؛ فَقُلتُ لَه: وَ کَيفَ يُحيی...
جمعه: 24/مرد/1399 (الجمعة: 24/ذو الحجة/1441)

 جایگاه زید ‌بن ‌علی در بین شیعیان

 س. شيعه میگوید: هرکسى از اهل‌بيت ادّعاى امامت کند و چيزهاى خارق‌العاده‌اى که نشانگر صدق و راستى او هستند ارائه دهد امامت او ثابت مى‌شود، امّا با آنکه زيد بن‌ على ادّعاى امامت کرد، شيعيان امامت او را نپذيرفتند؟

ج. از عقايد اصلی شيعه اين است كه، امامت با نصّ حضرت رسول‌(ص)  بر امامت شخص و يا نصّ امام قبل بر امامت امام بعد ثابت می‌شود و امور خارق‌العاده و معجزات، تأييدكننده آن نصّ است.

امّا زيد فرزند امام علي ‌بن‌ حسين‌(علیهماالسلام) ، از بزرگان فرزندان امام و عالم‌ترين آنهاست كه امام خود را رها نكرد و امام او بعد از پدر بزرگوارش، برادرش امام محمد باقر‌(علیه‌السلام)  است كه پيامبر‌(ص)  به جابر بن ‌عبدالله انصاری بشارت داد كه امام‌باقر‌(علیه‌السلام)  را درك می‌كند و به او فرمود: «هر وقت او را درك كردی، سلام مرا به او برسان».[1]

زید کسی بود که وقتي از ابو‌بكر و عمر از او مي‌پرسيدند، تقيّه مي‌كرد، ولي در جنگ با بني‌اميه هنگامی‌که احساس شهادت نمود، فرمود: آنكه از من از ابوبكر و عمر سؤال مي‌كرد كجاست؟ آن دو نفر مرا به اين حال نشاندند.[2]

 جایگاه زید ‌بن ‌علی در بین شیعیان

 س. شيعه میگوید: هرکسى از اهل‌بيت ادّعاى امامت کند و چيزهاى خارق‌العاده‌اى که نشانگر صدق و راستى او هستند ارائه دهد امامت او ثابت مى‌شود، امّا با آنکه زيد بن‌ على ادّعاى امامت کرد، شيعيان امامت او را نپذيرفتند؟

ج. از عقايد اصلی شيعه اين است كه، امامت با نصّ حضرت رسول‌(ص)  بر امامت شخص و يا نصّ امام قبل بر امامت امام بعد ثابت می‌شود و امور خارق‌العاده و معجزات، تأييدكننده آن نصّ است.

امّا زيد فرزند امام علي ‌بن‌ حسين‌(علیهماالسلام) ، از بزرگان فرزندان امام و عالم‌ترين آنهاست كه امام خود را رها نكرد و امام او بعد از پدر بزرگوارش، برادرش امام محمد باقر‌(علیه‌السلام)  است كه پيامبر‌(ص)  به جابر بن ‌عبدالله انصاری بشارت داد كه امام‌باقر‌(علیه‌السلام)  را درك می‌كند و به او فرمود: «هر وقت او را درك كردی، سلام مرا به او برسان».[1]

زید کسی بود که وقتي از ابو‌بكر و عمر از او مي‌پرسيدند، تقيّه مي‌كرد، ولي در جنگ با بني‌اميه هنگامی‌که احساس شهادت نمود، فرمود: آنكه از من از ابوبكر و عمر سؤال مي‌كرد كجاست؟ آن دو نفر مرا به اين حال نشاندند.[2]

 

 

[1]. طبرانی، المعجم‌الاوسط، ج6، ص12 - 13؛ ابن‌عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج54، ص257؛ هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج10، ص22؛ و دیگر مصادر معتبر اهل‌سنّت.

 

 

[2]. شوشتری، الصوارم‌المهرقه، ص243؛ همدانی، الالفاظ‌الکتابیه، ص163.

 

[1]. طبرانی، المعجم‌الاوسط، ج6، ص12 - 13؛ ابن‌عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج54، ص257؛ هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج10، ص22؛ و دیگر مصادر معتبر اهل‌سنّت.

 

 

[2]. شوشتری، الصوارم‌المهرقه، ص243؛ همدانی، الالفاظ‌الکتابیه، ص163.

موضوع: 
نويسنده: